• Aktivne mere zapošljavanja u Srbiji: socijalna pomoć ili podrška preduzetništvu?

  Aktivne mere zapošljavanja u Srbiji: socijalna pomoć ili podrška preduzetništvu?

  Pročitajte prikaz politike (policy brief)

 • BFPE pokreće novu inicijativu - Validacija!

  BFPE pokreće novu inicijativu - Validacija!

  Celoživotno učenje i validacija neformalnog učenja u dunavskom regionu

 • RAD 2014 uspešno okončan u Sarajevu

  RAD 2014 uspešno okončan u Sarajevu

  Program uskoro dobija i naglašeniju policy dimenziju

 • BFPE nastavlja da podržava rad Ženske parlamentarne mreže

  BFPE nastavlja da podržava rad Ženske parlamentarne mreže

  Održana je druga nacionalna konferencija ŽPM