• BFPE i Forum Srbija Nemačka predstavili svoje obrazovne programe na prvom

  BFPE i Forum Srbija Nemačka predstavili svoje obrazovne programe na prvom "Serbian Visions" festivalu

  Obrazovanje za izazove budućnosti

 • Cena ljudskih prava: iskustva i zamke modernog sveta

  Cena ljudskih prava: iskustva i zamke modernog sveta

  Pročitajte autorski tekst Jelene Volić objavljen u Novom magazinu br. 210

 • Ka održivom tržištu biomase u Srbiji

  Ka održivom tržištu biomase u Srbiji

  Neophodno je uskladiti regulativu sa javnim politikama, otkloniti prepreke u komunikaciji između ključnih aktera

 • Evropske integracije Srbije: preuzmite PISM policy paper

  Evropske integracije Srbije: preuzmite PISM policy paper

  Unapređen okvir saradnje doprinosi legitimitetu učešća civilnog društva u procesu pregovora