• Polaznici programa BFPE na Svetskom forumu za demokratiju

  Polaznici programa BFPE na Svetskom forumu za demokratiju

  Od učešća ka uticaju: mogu li mladi revitalizovati demokratiju? Strazbur, 3-5. novembar 2014.

 • Neiskorišćeni potencijal biomase

  Neiskorišćeni potencijal biomase

  Posetite stranicu projekta "Razvoj održivog tržišta biomase u Srbiji"

 • Pristupanje EU kao zamena za nacionalnu strategiju? Srbija 2007-2012.

  Pristupanje EU kao zamena za nacionalnu strategiju? Srbija 2007-2012.

  Studija slučaja rada i uspeha Vladine Kancelarije za evropske integracije autora Džordža Gavrilisa

 • Od čega nam zavisi izgradnja novog sistema vrednosti?

  Od čega nam zavisi izgradnja novog sistema vrednosti?

  Održane završne konsultacije sa civilnim društvom o ciljevima održivog razvoja UN nakon 2015.