• Pristupanje EU kao zamena za nacionalnu strategiju? Srbija 2007-2012.

  Pristupanje EU kao zamena za nacionalnu strategiju? Srbija 2007-2012.

  Studija slučaja rada i uspeha Vladine Kancelarije za evropske integracije autora Džordža Gavrilisa

 • Od čega nam zavisi izgradnja novog sistema vrednosti?

  Od čega nam zavisi izgradnja novog sistema vrednosti?

  Održane završne konsultacije sa civilnim društvom o ciljevima održivog razvoja UN nakon 2015.

 • Koji su ciljevi održivog razvoja posle 2015?

  Koji su ciljevi održivog razvoja posle 2015?

  Održane prve konsultacije sa civilnim društvom u Novom Sadu

 • Četvrti Beogradski bezbednosni forum je zvanično završen

  Četvrti Beogradski bezbednosni forum je zvanično završen